راز ترید | Secret of trade

کتاب الکترونیک توجه به بازار

توجه به بازار

تومان36000

کتاب الکترونیک توجه به بازار

دیدگاه مالی عاطفی از بی ثباتی مالی

کتاب به زبان اصلی است

پس از پرداخت مبلغ قابل دانلود خواهد بود.