درباره راز ترید

 تیم اکادمی ما،راز ترید به سرپرستی جناب آقای عنصری سعی در اموزش اصولی و پایه ای مباحث مربوط به بازارهای سرمایه و فارکس دارد.

 

با توجه به تحلیل های انجام شده از نتایج اکانت شرکت کنندگان به این نتیجه رسیدیم که اکثر تریدرها دارای مشکلاتی مشابه هستند که،در نتیجه تکرار چرخه وار اشتباهاتی رایج؛ همواره نتیجه ی قبلی یعنی از دست دادن سرمایه را تجربه میکنند.

درباره ما

اشتباهات رایج تریدر ها

☑ عدم وجود یک استراتژی ثابت در معاملات و زمانهای مشخص در ترید

☑ نداشتن یک برنامه ی هدفمند برای استفاده از سیستم معاملاتی

☑ حس انتقام گیری احساسی از بازارکه بیشترین میزان ضررهارا در بر میگیرد

☑ اجازه دهیم تریدهایی که در ضرر هستند ونتیجه ی مالی خوبی ندارند باز بمانند و  تعداد معاملات درمسیر ضررده قبلی درفواصل زمانی کم  بیافزاییم. بدون برنامه اقدام کردن و سریع بستن به هنگام تریدهای سود ده نیز عکس همین ماجرا و نامناسب است .

☑ استفاده از تعداد زیاد جفت ارزهای مختلف و عدم توجه به همبستگی بین جفت ارزهای خاص.

☑ عدم تعادل در ترید کردن و مشکلات غیر سیستمی مانند اینکه قبل از هر نوع انتخاب سیستم و روش ترید، شخصیت تریدری فردآماده برای انجام ان اماده شود .

با توجه به مشاهده مشکلات بالا این آکادمی تصمیم به اجرای دوره های خود کرده است.